Huisregels

Algemene huisregels

Wij hopen dat u bij ons buiten gewoon zult genieten. Voor uw intrek dient u kennis te hebben genomen van onze algemene huisregels.

      De contractant dient zich bij aankomst te melden bij de beheerder en de definitieve deelnemerslijst in te leveren.

      Bij boeking verklaart u zich akkoord met deze algemene huisregels.

      De aankomst en vertrektijden zijn bij boeking aan u kenbaar gemaakt.

      Bij aankomst controleert u het gehuurde en meldt evt. schade, gebreken of vermissingen. Na goed bevinden bent u verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie.

      Een uur voordat u vertrekt dient u zich bij ons te melden, zodat wij de accommodatie en inventaris kunnen inspecteren. Na de inspectie kunt u, uw borg terugkrijgen mits veegschoon opgeleverd en aan de verdere afspraken (zie lijst in de map en aan de muur van de accommodatie) is voldaan en er geen schade is.

      De huurprijs dient veegschoon te worden opgeleverd. Dit houdt in:

  1.   De accommodatie is veegschoon
  2.   Het buitenterrein is ontdaan van alle papiertjes, blikjes, bierdopjes, sigarettenpeuken etc.
  3.   Gebruikte materialen staan weer op hun plaats.
  4.   De inventaris staat schoon en droog weer in de kasten en op de planken.

      Wij houden ons het recht voor om tijdens uw verblijf de accommodatie te laten bezichtigen. Wij zullen hier uiteraard zo terughoudend mogelijk mee omgaan.

      Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk gaat of kwijtraakt, dient u dit te melden bij de beheerder.

      Geen beschadigingen aanbrengen door middel van spijkers, punaises, tape, watervaste stiften e.d.

      Parkeren kunt u in de parkeervakken.

      Met het oog op eventuele calamiteiten dient de ruimte voor en naast de accommodatie altijd autovrij te zijn!

      Tussen 22.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is in die periode niet toegestaan om lawaai te maken, ook niet op de openbare weg.

      Ten allen tijde dient het geluid zo te zijn afgesteld dat dit geen hinder voor buurtbewoners kan opleveren. Dit geldt ook voor het zingen, schreeuwen, enz. op wegen zowel in het bewoonde als in het onbewoonde gebied. Indien u gebruik maakt van muziek in welke vorm dan ook, dient deze na 22.00 uur als achtergrondmuziek te zijn afgestemd.

      Het is niet toegestaan om een eigen geluidsinstallatie, radio o.i.d. mee te nemen. Er is een goed werkende geluidsinstallatie aanwezig.

      Huisdieren ruim van tevoren in overleg met de beheerder. Dit i.v.m. eigen huisdieren. De huisdieren zijn in geen geval toegestaan op de slaapzalen en in de keuken. Opruimen van uitwerpselen is vanzelfsprekend. Schade toegebracht aan accommodatie en/of onze dieren wordt bij u in rekening gebracht.

      Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen. Wij scheiden oud papier, glas en restafval.

      Houdt u de accommodatie en buitenterrein vrij van afval. Ook kauwgum en sigaretten graag in de afvalbakken.

      Roken is in de hele accommodatie ten strengste verboden. Onze accommodatie is volgens de normen beveiligd. Op het buitenterrein mag uitsluitend gerookt worden bij de vuurplaatsen.

      Vluchtwegen, slanghaspels en brandblusapparaten moeten ten allen tijde vrij toegankelijk te zijn.

      Noodverlichting niet blinderen of beplakken.

      Bij misbruik van de brandmeldinstallatie of brandblusapparaten zal minimaal € 150,- in rekening worden gebracht. Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruik maken van de alarminstallatie voor rekening van de gebruiker. U kunt hierbij denken aan apparatuur, personeelskosten, blusschade in de accommodatie en het uitrukken van hulpdiensten.

      Andere gebouwen dan de groepsaccommodatie zijn zonder gevraagde toestemming niet vrij toegankelijk.

      Kinderen onder 14 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op de survivalbaan.

      De survivalbaan betreden is geheel voor eigen risico.

      De klimmuur mag uitsluitend gebruikt worden onder begeleiding van medewerkers van 25° Noord.

      Respecteer de privacy van de eigenaren. Het is daarom niet toegestaan aan de kant van het woonhuis en in de weide te komen.

      Men dient tijdens het verblijf toiletten, douches en wastafels hygiënisch en schoon te houden.

      Meubilair wat in de accommodatie staat mag niet mee naar buiten worden genomen.

      Kussens en matrassen blijven op de bedden, bedden worden niet verplaatst.

      Kampvuren alleen toegestaan met verstrekt hout op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij het kampvuur mag het vuur niet boven heuphoogte komen. Voor hout kunt u terecht bij de beheerder. Het is niet toegestaan om zelf hout te sprokkelen.

      Zorg altijd voor een emmer water bij het kampvuur.

      Op ons terrein gaan we om met respect voor de natuur. Er worden geen takken van bomen getrokken of jonge aanplant uitgetrokken. Beschadigingen worden in rekening gebracht.

      U verblijft hier op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen en/of ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk.

      Neemt u s.v.p. kennis van de belangrijkste telefoonnummers, regels en instructies in deze informatie.

      Het spreekt voor zich dat als u schade of overlast veroorzaakt, u deze ook vergoedt. Uiteraard is de groepsleiding aansprakelijk voor het gedrag van de groep en/of bezoekers.

      Het spreekt voor zichzelf dat wanneer men goederen van anderen vernielt, dit ook vergoed moet worden.

      De huisregels zijn in de groepsaccommodatie op een zichtbare plek opgehangen en in de informatiemap aanwezig of op aanvraag ter beschikking.

Indien u of iemand van de groep onze algemene huisregels niet naleeft, zullen wij u het groepslid of de groepsleden een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u het groepslid of de groepsleden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen

Lekker slapen in Drenthe